ROCKET PACK V-MAX LIPO 3000 55C ROUND (LED, 7.6V, 2S, TAMIYA)