VP-PRO – COPPIA GOMME AXMAN, CERCHIO GIALLO, LOW-FLEXX